Sessions

All sessions taking place during Festival UNLimited are listed below. The sessions are listed in order of time. It is also easy to filter by day (Thursday/Friday) and by programme line. By clicking on a session, a pop-up appears showing more information about that session.

A schematic representation of the entire programme (plenary programme and sessions) can be found here.

Najiba Abdellaoui, Debby Gerritsen en Luca Bertolini

De kracht van verbeelding: jezelf zijn als academische houding

Om tot verandering te komen is het belangrijk om te weten wie je bent en wat jou drijft. Tijdens deze workshop besteden we aandacht aan de fase ‘imagine’ van de transitie cyclus (Imagine, Connect, Act, Assess) en gaan we door middel van verschillende oefeningen aan de slag met zelfreflectie en zelfexpressie: Wie ben jij? En waarom? Vervolgens verbeelden we deze persoonlijke ervaringen tot een visie voor de toekomst. Hierbij gebruiken we creatieve werkvormen uit de Spoken Word traditie. De workshop geeft deelnemers een startpunt en toekomstvisie van waaruit ze verandering in gang kunnen zetten. 

Bram Hoonhout en Thaïsa Duijn

Designing your career as a climate change maker: studenten opleiden tot veranderaars

Veel studenten willen in hun carrière graag een bijdrage te leveren aan een duurzamere wereld, maar weten vaak niet hoe ze aan een ‘groene baan’ kunnen komen. Deze cursus combineert elementen van persoonlijke ontwikkeling (zoals het ontdekken van je talenten) met leren over de groene arbeidsmarkt en begrijpen hoe maatschappelijke transities werken. Het doel is dat studenten beseffen waar ze een verschil kunnen maken in de richting van een duurzamere wereld. We leggen uit wat de cursus inhoudt, wat we geleerd hebben in deze eerste iteratie, en laten je één van de belangrijkste oefeningen ervaren.

Darco Jansen

SEP als kwaliteitsinstrument

Ervaar het Strategy Evaluation Protocol (SEP) 2021-2027 – het leidende instrument om onderzoekseenheden te monitoren en te versterken!

Als onderzoekseenheid is het van cruciaal belang om voortdurend je onderzoeksstrategie en de kwaliteit en relevantie van je resultaten te monitoren en te verbeteren. Dit doen we in Nederland als onderdeel van de institutionele kwaliteitszorgcyclus met behulp van het Strategy Evaluation Protocol wat zich kenmerkt door de formatieve benadering. Internationaal wordt de implementatie van dit nieuwe SEP met belangstelling gevolgd.

Deze workshop concentreert zich op het formatieve karakter van het SEP en de positie van SEP-evaluaties binnen institutionele kwaliteitscycli. We zullen de vraag onderzoeken of deze formatieve evaluatievorm nog geschikt is voor nationaal inzicht in de kwaliteiten van de Nederlandse wetenschap. Daarnaast zullen we de verschillende aandachtsgebieden van SEP verkennen en zullen we van gedachte wisselen over de aansluiting van het SEP bij ontwikkelingen rondom Erkennen en Waarderen en Open Science.

Mis deze kans niet om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van SEP en ontdek hoe het onderzoekseenheden kan helpen bij hun ontwikkeling.

Wim de Boer, Lisanne Bos, Floor Bottemanne, Ann van Dam en Jesse Bruins

Flexibilisering van het onderwijs vanuit het perspectief van LLO

Volgt nog.

Kerstin Hämmerling en Alies Zijlstra

Bouwen aan sterke onderwijsteams: leiderschapsontwikkeling op de VU

Hoe maak je optimaal gebruik van jouw leiderschapskwaliteiten in het onderwijs? Wat zijn de randvoorwaarden voor optimale samenwerking? Hoe zorg je voor motivatie bij je teamleden om met elkaar aan de slag te gaan? Gedeelde verantwoordelijkheid, dat klinkt mooi, maar hoe creëer je dat?
 
Bij deze vragen (en vele andere) staan we stil tijdens het nieuwe zeer hoog gewaardeerde leiderschapsprogramma ‘de BASOT’, een programma waarin de combinatie van persoonlijk leiderschap en teamleiderschap in de onderwijscontext centraal staan. In deze interactieve sessie kunt u ontdekken wat de belangrijkste bouwstenen zijn voor effectief teamleiderschap en wat de kracht is van ‘bewustwording’ naast de aanwezige kennisontwikkeling, praktische toepassing en wetenschappelijke onderbouwing.

Marjolein Dohmen-Janssen

4TU.High Tech for a Sustainable Future (4TU.HTSF)

In 2018, 4TU invested 22 M€ in the first round of the capacity building and collaboration programme “High Tech for a Sustainable Future (HTSF)”, resulting in five thematic programmes in which 44 new tenure trackers were recruited. 4TU funded the positions for five years. Faculties were committed to give these talented scientists a permanent position afterwards. During the five years of funding by 4TU, sustainable collaboration networks have been formed. These networks were great attractions to talent from abroad. Recently, 4TU invested 20 M€ in four new HTSF-programmes.

In this session we will let you experience the successes and lessons learned from this capacity building and collaboration programme.

David Vuletich

Strategic Clarity: Creating a Differentiated Value Proposition

Many strategic plans are inwardly focused and undifferentiated, asserting high-level aspirations that are difficult to distinguish from peer claims and only tangentially linked to students’ top-of-mind needs. While campus leaders can often articulate one or more unique attributes of their institutions, they often overlook the essential question of differentiation: Why would a student choose us?

To better understand how your institution is best meeting the needs of students, it is recommended to go through an exercise called Student Value Proposition Mapping. This mapping reframes institutional programs, services, and perceived strengths in terms of practical benefits to students, described in students’ language. It also guards against the tendency to mistake excellence —what the institution does well or has invested in— with relevance to target student groups. Strategy teams should source data on differentiation from current students, early-career faculty, and frontline staff. This meaningfully engages stakeholders, while also advancing (not diluting) strategic focus. Younger perspectives on institutional differentiators frequently discover untapped strengths and neglected weaknesses that senior leaders otherwise miss.

In this session, we will explain what a differentiated value proposition is and provide a framework for these can be tested for their quality. In addition, we will work in breakout groups to put these learnings into practical use in creating your own value proposition statements.

Aya Ezawa

Taal, inclusie en belonging

Taal heeft een belangrijke rol in het bevorderen van een inclusie leer- en werkomgeving. De ambitie om inclusie te bevorderen werpt veel vragen op: wat precies is inclusieve taal? Wat zit achter de verandering van terminologie gericht op diversiteit? Hoe kan inclusie integraal toegepast worden op teksten en beeldvorming? Terwijl diversiteit zich vooral richt op representatie verschillen in ervaringen, is inclusie vooral een gevoel. Aan de hand van concrete voorbeelden biedt deze sessie inzichten en handvatten voor het bevorderen van inclusieve taal.

Maritza van Assen

Nederlandse Kennissteden: de ideale studentenstad

Middels brainstormen en het delen van bestaande succesverhalen wordt er gewerkt aan het creëren van nieuwe ideeën voor hoe de ideale studentenstad eruit komt te zien, die klaar is voor de toekomst.

Daniel van Vliet

A Learning Landscape for Impact-Driven Education: Rotterdam City as a Visual Metaphor

How can we design education in a way that empowers students to create positive societal impact? Join Impact at the Core’s innovative workshop and explore an emerging learning landscape for impact-driven education. Participants will dive into a visual model that uses Rotterdam as a metaphor to visualize eight key pedagogical principles for education with social impact. In an interactive setting, we will discuss the uses and possibilities that this learning landscape offers using real-life examples. Join us for an exciting journey in a metropolis of the future.

Annetje Ottow en Otto Raspe

Ottow en Otto

Universiteiten zijn in toenemende mate een regionale partner als het gaat om maatschappelijke transities en opgaven. Zij dragen als kennisinstelling – in samenwerking met de regionale overheden, maatschappelijke en private partners- bij aan regionale groeigagenda’s en de economische en maatschappelijke thema’s die in de betreffende regio’s centraal staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek en expertise ten behoeve van agenda’s als de energietransitie, digitalisering & AI, duurzaamheid en industrie 5.0. In deze agenda’s gaat het niet alleen om materiele welvaart maar ook om gezondheid, onderwijs, leefomgeving en persoonlijke ontplooiing. In Zuid-Holland werken de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit en de TU Delft hierop complementair samen in LDE-verband. Onderzoek van de Rabobank wijst uit dat samenwerking met kennisinstellingen in de regio nog beter kan worden benut. In deze sessie gaan Otto Raspe van de Rabobank en Annetje Ottow van de Universiteit Leiden met elkaar in gesprek.

Renee Westenbrink

Support of Research Life Cycle

“Onderzoekers goed ondersteunen is een flinke uitdaging met de toenemende complexiteit in financiering, open science, projectmanagement en wetgeving. De TU Eindhoven zet een volgende stap in research support door een hecht netwerk met alle experts en facultaire ondersteuners te smeden. We delen onze ervaringen en bekijken samen met andere universiteiten wat de gouden aanpak kan zijn.”

Anke de Vrieze en Helma van Luttikhuizen

Breaking barriers, building bridges – erkennen en waarderen van interdisciplinair onderzoek

How about shifting
The structures blocking dreams?
Boundary crossing

Hoewel nut en noodzaak van inter- en transdisciplinair onderzoek regelmatig worden bejubeld, blijkt het in de praktijk moeilijk voor onderzoekers om een interdisciplinair carrière-pad te bewandelen. Hoe kunnen inter- en transdisciplinair onderzoek beter worden erkend en gewaardeerd? Welke institutionele veranderingen zijn nodig om carrière kansen te bieden aan veelbelovende onderzoekers met “grenzeloze” ambities? In deze workshop delen we inzichten en visualiseren we gezamenlijk een nieuwe toekomst. Verwacht het onverwachte in deze hands-on workshop, geleid door het Centre for Unusual Collaborations!

Goof Claessen

De toekomst van LLO in Nijmegen: de kracht van de samenwerking!

Radboud Academy is in 2020 opgezet als expertise- en opleidingscentrum voor Leven Lang Ontwikkelen. We schetsen haar start, groei en ambitie. We laten vervolgens een aantal verschillende initiatieven zien en eindigen met een interactieve discussie. Een van de organisatorische vernieuwingen is een gezamenlijke aanvraag voor de LLO-katalysator samen met de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit. De opkomst van een leven lang leren gaat samen met uitdagingen die we tijdens deze lezing zullen verkennen: waar moeten we ons op richten welke dilemma’s doen zich hierbij voor? Hierover gaan we in gesprek met het publiek.

Diverse sprekers

Onderwijs innovatie café

 
 • Niet alfa, bèta of gamma: onderwijs van de toekomst is sigma – Ulrike Wild
 • Diversiteit als kracht: talent bloeit waar het mag zijn – Siema Ramdas 
 • KE@Work: Connecting top students to the Dutch labour market – Frank Thuijsman and Claire Van Doorn
 • Brede vaardigheden: de vaardigheden van de toekomst – Brechje Schouten en Linette Bossen
 • Toolbox for transition makers – Ilja Boor
 • Societal Challenge @ Tilburg School of Humanities and Digital Sciences – Anne van der Velden
 • Providing English Education for All: The Effectivity of Educational Activities in a VU MOOC – Laura Rupp and Amrita Das 
 • Designing the future university – Kathinka Rijk and Chantal Brans
 • Innoveren via ICT-grassroots in het UvA onderwijs voor docenten én studenten – Mariska Min
 • Community Sharing – Djawad Ahmadi
 • Toetsbeleid revisited – werken aan gedragen beleid als stimulans voor innovatie – Bernadette Dijkstra en Mieke Latijnhouwers
 • Ace: Grow your skills – Denise Villerius

Jan Willem Erisman, Roos Joppe en Annemieke de Looze

De Faculteit van de Toekomst

Duurzaamheidscrises zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en de stikstofcrisis vereisen een holistische blik en een systemische aanpak. De universiteit heeft daar een belangrijke rol in te spelen als onderzoeks- en onderwijsinstituut. Op dit moment organiseren we onderwijs en onderzoek voornamelijk rondom disciplines.

De vraag is of deze splitsing van disciplines binnen faculteiten wel de manier om de benodigde systeemtransities voor een duurzame toekomst te bewerkstelligen? Produceren/onderwijzen we binnen de huidige disciplinaire structuur van universiteiten wel de kennis en vaardigheden die benodigd zijn om bij te dragen aan een leefbare planeet?

Tijdens dit gedachte-experiment denken we gezamenlijk na over de faculteit van de toekomst. Hoe kunnen we de barrières van de huidige universiteitsstructuur overkomen? Rondom welke thema’s moeten/kunnen onderzoek en onderwijs georganiseerd worden? Wat is daar de rol in van wetenschappers en studenten? We breken de muren van de huidige universiteitsstructuur af en bouwen we samen aan een toekomstbestendige universiteit waarin een holistische benadering centraal staat.

Nicolette Stehouwer, Marije Wassenaar en Bastiaan de Zeeuw 

Prototyping for Social Sciences & Humanities

Sociaal wetenschappelijk onderzoek kan eerder dan technisch onderzoek leiden tot positieve maatschappelijke impact, maar wat betekent het precies in de praktijk? Tijdens deze interactieve workshop nemen wij onderzoekers mee op een “reis naar impact” en bespreken onderwerpen als het versterken van hun waardepropositie, het identificeren van hun doelgroep en het pitchen voor een niet wetenschappelijk publiek.

Karlijn Hermans en Darco Jansen

Dilemma’s van de academie in beweging naar een open onderzoekspraktijk

We bespreken concrete dilemma’s van onderzoekers met betrekking tot het open publiceren van onderzoeksresultaten, het FAIR maken van data en software en (societal) engagement. In een interactieve setting adresseren we tijdens deze workshop knelpunten en mogelijke oplossingen voor dilemma’s rondom bijvoorbeeld deals met commerciële uitgevers en publicatiecultuur, de tijd en investeringen die nodig zijn voor duurzaam en FAIR gebruik van data en software en het gebruik van jargon waardoor niet iedereen betrokken wordt. Ook: wie kunnen deze dilemma’s oplossen?

Erik Boer en Rouming Hu

Ruimte voor maatschappelijke valorisatie

Bij valorisatie dacht men vooral aan economische valorisatie. Echter, zien we de laatste tijd dat maatschappelijke valorisatie net zo belangrijk is, zeker voor de maatschappij- en gedragswetenschappen.

De stelling voor deze sessie is dat valorisatie van kennis zonder de inzet en inbreng van maatschappij- en gedragswetenschappen niet mogelijk is. Sterker nog: niet gewenst is.

In deze interactieve sessie bespreken we vragen als: hoe stimuleren we onderzoekers in de maatschappij- en gedragswetenschappen om kennis te valoriseren, hoe faciliteren we samenwerkingen met maatschappelijke partners, en welke andere randvoorwaarden en instrumenten nodig zijn. We laten zien waar de UvA staat met maatschappelijke valorisatie en welke instrumenten de universiteit in zet.

Aan het eind van de sessie willen we de deelnemers concrete acties meegeven om “ruimte te maken voor maatschappelijke valorisatie”.

Mirjam Siesling

MindLabs: Tilburg University als aanjager van een regionaal innovatief ecosysteem

MindLabs is een uniek quadruple helix ecosysteem gevestigd in Tilburg, met regionale en landelijke uitstraling. MindLabs werkt aan cognitiegedreven, human centered AI, waarbij we streven naar een optimale samenwerking tussen menselijk brein en kunstmatig brein. Kunstmatige intelligentie die de mens ten dienste staat, intuïtief werkt en saaie, repetitieve taken van professionals wegneemt. In MindLabs werken vier kennisinstellingen (Tilburg University, Fontys Hogescholen, Breda University of Applied Sciences en ROC Tilburg) met bedrijven en lokale overheden nauw samen aan onderzoek, onderwijs en ondernemerschap op het gebied van AI en interactieve technologie. In MindLabs wordt gerealiseerd wat door de European University Association wordt gekenschetst als cruciaal voor innovatieve regionale ecosystemen met een sleutelrol voor universiteiten: interdisciplinaire, op samenwerking gerichte onderzoeksprojecten, challenge based learning en de ontwikkeling en begeleiding van impactgerichte start-ups.

Alexandra den Heijer en Chiara Pelosi 

CampusNL: een hybride werkomgeving als gezamenlijke uitdaging

Project CampusNL heeft als doel de kennis en ervaring van 14 NL universiteiten te bundelen om hedendaagse uitdagingen op de campus samen te kunnen tackelen en het campusmanagement binnen elk van de universiteiten (nog) effectiever en efficiënter te kunnen organiseren.
 
Na een korte toelichting van 4-jarig onderzoeksproject CampusNL staat het thema “hybride werken” centraal in een interactieve sessie: met welke dilemma’s worstelen universiteiten en welke post-corona oplossingen blijken alweer afgeschaft? Wie kent goede voorbeelden uit het buitenland of andere sectoren? Team Campus NL nodigt eenieder uit om komende jaren mee te denken en (van elkaar) te leren via kennisplatforms.

Dick den Hertog

Analytics for a better world: inspiring and shaping a new generation

We presenteren hoe we met het initiatief Analytics for a Better World (ABW) onderzoek inzetten om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals van de United Nations. We ontwikkelen nieuwe Analytics technieken in samenwerking met NGO’s zoals het Rode Kruis, World Bank, WHO, Amref, The Ocean Cleanup, etc. ABW is ook sterk verweven in het onderwijs. In het 1e jaar van het bachelor programma wordt het vak “Analytics for a Better World” gegeven, en in het master programma het vak “Advanced Analytics for a Better World”. Master en PhD studenten dragen ook bij in het ABW onderzoek. De studenten ervaren deze maatschappelijke toepassingen als zeer inspirerend. Het sluit aan bij de trend dat veel jonge mensen graag willen bijdragen aan een betere wereld.

Martijn Gerritsen, Josephine Knegtering, Annelies Waterlander, Ries Agterberg en Mathijs Noij

Journalist en woordvoerder: een bijzonder stel

Alle universiteiten hebben woordvoerders en onafhankelijke journalisten. Tijdens deze sessie kruip je in de huid van een van de twee tijdens de uitwerking van een spannende casus. Wat doet men met een gerucht en welke informatie is voor wie beschikbaar? Tegen welke dilemma’s loop je als woordvoerder aan en welke beelden bestaan er over beide rollen?

Mark Kas

Verlaging aanvraagdruk door erkenning van kwaliteit

NWO en ERC wijzen voortdurend uitstekende onderzoeksvoorstellen af. Dit belemmert universitair docenten/assistant professors in het opbouwen van hun groep. Om bewezen kwaliteit te erkennen heeft de Faculty of Science and Engineering van de RUG “FSE Research Grants” (FRG) ingesteld. Assistant professors van wie een uitstekend voorstel is afgewezen krijgen één keer een FRG van k€ 75 of k€ 150. De FRG blijkt een dempend effect te hebben op het aantal aanvragen.
 
In deze sessie vragen we de deelnemers wat zij vinden van het idee om de starters- en stimuleringsbeurzen in te zetten voor iets als de FRG. We gaan in discussie over de stelling: universiteiten moeten zélf meer promotieonderzoek financieren in plaats van hun onderzoekers voor iedere promovendus naar NWO etc te sturen.
 

Barend Last en Iris Huis in ‘t Veld

Future Campus: scenario’s voor de campus in 2040

Hoe ziet de campus eruit in 2040? Dat is de centrale vraag van het SURF-project ‘Future Campus’. Gestart in januari 2023, heeft het project middels diverse werkvormen vier concrete scenario’s uitgewerkt. Elk met hun eigen specifieke kenmerken. In deze interactieve sessie nemen we je mee langs deze toekomstscenario’s en bespreken we hun wenselijkheid en waarschijnlijkheid. Ook gaan we in op implicaties voor campusontwikkeling en hoe deze scenario’s van invloed kunnen zijn op het ‘huis van de universiteit’.

Gideon Koekoek and Dieudonnée van de Willige

Making waves: how to communicate societal impact of fundamental science

The Dutch government pledged nearly 1 billion euros towards the construction of the Einstein Telescope, that will measure gravitational waves coming from the Universe. Meanwhile at Maastricht University, over 15 European knowledge institutions are developing the required technologies.
One refreshingly honest question keeps appearing from the audience: what’s the point of measuring gravitational waves?

In this session, Dr. Gideon Koekoek will use the Einstein Telescope to explore the types of resulting societal impacts. In an interactive discussion, the audience is invited to reflect on the question: how can universities better tell the story of the societal impact of fundamental science.

Berent Daan

Npuls

Het programma Npuls is in 2023 van start te gaan. Npuls heeft grote ambities: de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, de verbetering van de adaptiviteit van het onderwijs, en de verbetering van de digitale vaardigheden van docenten en lerenden. Hoe gaat dat in z’n werk? Het programma bestaat uit een ict-infrastructuur, een kennisinfrastructuur met daarin Centers for Teaching & Learning, en transformatiehubs en pilothubs. Een belangrijke rol is weggelegd voor deze transformatiehubs, die concreet gaan werken aan het ontwikkelen van nieuwe concepten, producten en kennis. In de infrastructuren wordt gewerkt aan het borgen en delen van die nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Hoe gaat dat straks werken? Hoe kunnen de universiteiten daaraan bijdragen? Dit en meer in deze sessie!

Lorna Hughes, Struan Campbell, Sharmishta Chatterjee-Banerjee, Mechteld Bous, Suzanne Kersten-Holtman, and Ella Put

Beyond Student Mobility, developing in-depth international partnerships: a UK/NL case study

This session, with a specific focus on the United Kingdom and the Netherlands, will set out the strategic factors impacting on international collaboration across the North Sea. The session will investigate the practical steps universities can take to build in-depth partnerships that survive changing times.

The panel will look at the strategic trends, barriers and opportunities in working across the North Sea and will examine in detail the Radboud University and University of Glasgow collaboration. The session will also look at how intense cooperation with a UK partner can continue even after the UK’s exit from the EU.

Sarah Varga and Deniz Ikiz Kaya 

Erasmus+ Cooperation Partnerships: How to work successfully across borders?

What could be the added value of international partnerships and how to get the most out of a partnership? What opportunities does the programme Erasmus+ offer you to cooperate internationally within the grant line KA2 ‘Cooperation Partnerships’ on topics like sustainability, inclusion, digitalisation and civic engagement? The session starts with a short presentation on the framework of the Erasmus+ programme. The coordinator of the Erasmus+ partnership ‘Education for Climate Resilient European Heritage Architecture’ will inspire you by sharing her experiences. In this interactive session you are invited to bring in your own experiences and share ideas on new partnership possibilities.

Bram Hoonhout and Hannah Vogelsang

Designing Your Life: a career orientation (and mental health) course

Many students struggle with career indecision. The Designing Your Life courses, which started at the Honours Academy in 2021, help students approach their future with confidence. They discover their strengths, learn that ‘perfect careers’ don’t exist, hold network conversations to explore jobs and envision different possible futures. Our research show students feel less anxious, more optimistic, and better equipped to face their future. Participants in this session will learn what the method entails, how they can apply it in their own curriculum (open access teaching materials available), and take part in some of the key exercises.

Maiza Campos Ponce, Marieke Parijs, Han Geluk en Ermelinda Jaku

Talent ontwikkelen in de broedplaats voor junior docenten

In deze sessie gaan we je laten zien hoe je een fysieke (ontmoetings)-plek waar juniordocenten elkaar inspireren en zich kunnen ontwikkelen tot onderwijs experts en echte ‘change agents’ binnen je universiteit kunt opzetten.
In deze sessie laten we je zien hoe wij dit op VU hebben opgezet, hoe je dit op je eigen universitiet zou kunnen doen en graag horen wij jullie ervaringen en trainingsbehoeften.

Linda de Greef, Klaasjan Visscher, Hans H.C.M. Savelberg, Diana Dolmans, Judith Gulikers, Mieke van der Bijl-Brouwer en Marjolein Zweekhorst

Samen leren over de grenzen van disciplines en sectoren

De huidige complexe maatschappelijke uitdagingen kunnen we alleen aanpakken door over de grenzen van disciplines en sectoren samen te werken. Maatschappelijke transformaties vraagt om een vruchtbare samenwerking tussen studenten, wetenschappers, ingenieurs, overheden, bedrijven en burgers. Hoe kunnen we transdisciplinair onderwijs duurzaam inbedden in curricula en instellingen? Er zijn nog veel uitdagingen. In deze sessie onderzoeken we samen de kenmerken van dit type onderwijs. Welke kansen biedt het en welke uitdagingen zijn er? Wat zijn effectieve manieren om een leergemeenschap met een diverse groep – studenten, docenten en belanghebbenden – voor elkaar te krijgen.

Jopke Janmaat, Florijn Dekkers en Arte Groenewegen

Prioriteit voor duurzaamheid? Planetary Health in (bio)medisch onderwijs!

‘Education is the most powerful weapon to change the world’ – Nelson Mandela. Met een klimaatcrisis die ook een gezondheidscrisis is, speelt onderwijs een cruciale rol; Het Planetary Health-perspectief biedt ons handvaten voor verduurzaming van zorg en maatschappij. In deze subsessie geven we een korte introductie in planetary health met een aantal sprekende onderwijsvoorbeelden en -plannen uit het UMC Utrecht, met het doel uit te dagen zelf met planetary health aan de slag te gaan in onderwijs.

Constance Sommery, Darian Meacham, Aya Ezawa and Jan Smits

Who’s afraid of the big, bad ‘woke’? Protecting Academic Freedom in Dutch Universities

Initially a response to discussions of structural racism in the US, ‘wokeness’ now refers to a high sensitivity to social injustice across various fields, including science and politics. Some Dutch academics think this movement, and its perceived hyper-attentiveness to emotions and “feeling harmed”, is jeopardizing academic freedom; at the same time others worry that the term has become weaponized, used as a bludgeon against campaigners for change. Our expert panel will debate these and other related questions from diverse perspectives.

Shabnam Walyar and Leon Cremonini

International strategic partnerships in a changing higher Education Landscape: – the need for agreed frameworks

UT is defining a framework for referencing international institutional partnerships against concrete goals reflecting the university’s strategies and priorities. The following questions will be discussed:

1. What should be features of (international institutional) partnerships and their different forms (e.g., “strategic”)?
2. What is the added value for a university and its eco-system to invest in “scaling up” existing partnerships (e.g., from faculty-to-faculty to university-to- -university)?
3. What should be the balance between “scaled-up partnerships” and top-down initiatives by university leadership establishing institutional strategic partnerships ex novo?

Ronald Stolk, Corno Vromans en Anne-Roos Renkema

Publieke waarden in de praktijk: pilots met open source

Niet de techniek en Big Tech moet dicteren hoe de digitalisering van de onderwijssector wordt vormgegeven, maar de publieke waarden waarop het onderwijs gestoeld is, moeten leidend zijn. Door publieke waarden weer centraal te stellen moet de regie weer bij de onderwijssector komen te liggen om zo weer grip te krijgen op (eigen) data en digitale soevereiniteit te borgen. UNL en SURF werken hiertoe samen aan een digitaliseringstrategie gestoeld op publieke waarden, en voeren pilots uit om deze strategie in praktijk te brengen en uit te proberen. Tijdens deze sessie wordt onder andere ingegaan op de waardenwijzer, de pilot met een nieuw samenwerkingsplatform en de oprichting van een Open Source Program Office (OSPO).

Iris Kruijen & Sake Slootweg

Wetenschappers in de publieke arena

Je mengen in het publieke debat – bijvoorbeeld via de (sociale) media – is belangrijk en biedt kansen voor wetenschappers, maar er zijn er ook risico’s. Zo moet je bij lastige onderwerpen voorbereid zijn op heftige reacties, soms uit onverwachte hoek. In deze bijeenkomst duiken we op interactieve wijze in de rol van wetenschap(pers) in het publieke debat, en bespreken we hoe wetenschappers deze rol kwalitatief – en veilig – kunnen vervullen. Want maatschappelijke impact is iets om serieus aan te pakken, maar niet naïef.

Louise Elffers

Onderwijs maakt het verschil – kansengelijkheid in het onderwijs

Kansengelijkheid in het onderwijs: het lijkt een breed gedeeld ideaal. Maar wat bedoelen we er precies mee? Louise Elffers laat zien hoe achter het gedeelde streven naar kansengelijkheid uiteenlopende, soms zelfs tegengestelde opvattingen schuilgaan. Ze schept orde in de conceptuele chaos en bespreekt enkele belangrijke aandachtspunten rond gelijke kansen in het hoger onderwijs: wat moet er gebeuren om het ideaal van kansengelijkheid in de praktijk te brengen?

Lotte Weedage

Begeleiding van PhD kandidaten

Goede begeleiding van promovendi is cruciaal voor een succesvolle promotie. Tijdens een promotietraject wordt er vooral gefocust op de resultaten van de promovendus en het eindproduct, de thesis: er is relatief weinig aandacht voor de rol van de begeleider. Momenteel is er veel diversiteit in de kwaliteit en de mate van begeleiding van promovendi.
 
Veel promovendi ondervinden problemen in de begeleiding tijdens hun promotietraject. Promovendi Netwerk Nederland krijgt hier regelmatig vragen over van promovendi en heeft daarom in 2022 een roadmap gepubliceerd die promovendi informatie geeft over wat ze kunnen doen als er een conflict is met hun begeleider. Echter, het zou beter zijn om de conflicten te voorkomen door meer te investeren in de begeleiding van een promovendus.
 
In deze sessie willen we graag samen met promovendi en iedereen die in de breedste zin iets met promoveren te maken hebben (promotoren, decanen, rectoren, ondersteunend personeel, et cetera) in gesprek om te kijken wat elke partij nodig heeft en hoe de begeleiding van promovendi naar een hoger plan getild kan worden.

Louis Zijderveld

It takes a community to raise a professional

In deze workshop, bedoeld voor deelnemers uit alle faculteiten, willen we de schotten van het Nederlandse binaire stelsel doorbreken. Wij nemen u mee op de reis die wij de voorbije maanden gemaakt hebben, wij delen inzichten die wij opgedaan hebben over onbenut potentieel en zullen u prikkelende vragen en dilemma’s voorleggen. Wij willen graag leren van de ervaringen en inzichten die de deelnemers hebben opgedaan bij andere universiteiten.

David Vuletich

Campus 2030: High-Impact Investments to Help Design the Multi-Modal Campus of The Future

Given the pace of change, technological advancement, new operational realities, and shifting stakeholder expectations, university physical space must rapidly evolve. However, senior leadership teams still struggle with their own perceptions of space, which often do not include how campus space can play a role in advancing their strategic priorities. This reality might hinder investment and innovation in the physical campus.
In this session, we will walk through the innovative ways institutions are using space to drive five important strategic priorities forward: operational excellence, student experience, community partnership, interdisciplinary collaboration, and diversity. This will be followed by an activity where participants can rank their own campus maturity around how space is being developed to advance strategy in each of those five areas, followed by a brief discussion of results. Participants should leave the session with a better understanding of how reframe the space conversation on campus to that which benefits the institution’s mission priorities.

Erik Scherder en Ezra Lodder

Een ‘Scherdertje’ in de collegezaal

Als onderdeel van het project VU in Beweging heeft Prof. dr. Erik J.A. Scherder een beweging ontworpen om studenten kort, maar effectief, te activeren tijdens het college. Deze beweging die later het ‘Scherdertje’ is gaan heten, vindt plaats na 20 tot 30 minuten college en kan uitgevoerd worden terwijl het tafeltje uitgeklapt blijft. De beweging wint inmiddels aan populariteit op de Vrije Universiteit onder zowel studenten als docenten!

Maggy Ovaa, Renske de Beijer en Jelle Kok

Startup in Residence EdTech: een co-creatie programma voor startups en onderwijs

In deze workshop nemen we je mee in de Startup in Residence EdTech way of working en kijk je naar jouw onderwijsuitdaging zoals een EdTech startup dat zou doen.

Robbert Hoogstraat en Kasper Gossink

De grote NWO research culture en evidence based CV quiz!

Tijdens deze subsessie zal er een interessant vragenvuur zijn waarop het publiek antwoord zal geven. Aansluitend komt er toelichting over de vragen. Deze zullen variëren van zeer serieus tot iets minder serieus, maar zullen in alle gevallen uw kennis over NWO, research culture en het evidence based CV doen toenemen.

Ralph Meulenbroeks en Ghislaine van Bommel

Exploring ways to implement well-being support initiatives for students

Student well-being forms the basis of a structure on campus where students flourish and can develop their talents. However, in order to validate interventions and measures, we often lack the indicators to perform online and continuous monitoring of our – often well meant – initiatives. First, the theoretical background on student well-being in terms of Self-Determination Theory as well as practical implications of well-being initiatives are briefly presented. Thereafter, participants are invited to brainstorm about ways to monitor and promote student well-being, and opportunities for cooperation between universities in this important field. All university students and staff are welcome to join!

Bert Fraussen, Shelena Keulemans, Henrico van Roekel, Bart Haagsma en Glenn Houtgraaf

Science Dates Live: In dialoog over talentontwikkeling aan universiteiten

Onderwaardeert de universiteit onderwijs ten opzichte van onderzoek? Kun je in de wetenschap doorgroeien zonder academische prijzen? Welke wetenschapper inspireert jou? Heeft de universiteit genoeg aandacht voor zowel jouw wetenschappelijke presentaties als jouw persoonlijk welzijn?
 
Onder de noemer ‘Science Dates’ brachten we in 5 video’s talentvolle, jonge wetenschappers samen voor een prikkelend en eerlijk gesprek over deze vraagstukken en hun leven als beginnende wetenschapper.
In deze sessie brengen we de inzichten en energie van Science Dates naar het UNLimited festival, door centrale inzichten uit onze gesprekken te delen en live Science Dates te organiseren waarbij deelnemers via een duo-gesprek en concrete stellingen met elkaar van gedachten wisselen over hun ervaringen en perspectieven op talentontwikkeling aan universiteiten.

Marjolein Zweekhorst, E. Urias, S. Rai, G. Tijsma, F. Demeijer and G. Buijs

Broader mind, crossing boundaries within and outside universities

The VU Amsterdam encourages students and staff to be people with A Broader Mind who expand their perspective academically, develop themselves personally, and engage socially. In order to do so, the VU Amsterdam installed the Broader Mind for Students Programme consisting of the BM-course and Community Service Learning (CSL). In the BM-course bachelor students discus topics that transcend the confines of their own study programmes. In CSL students use their academic skills to contribute to societal issues. The VU developed 2 innovative approaches to CSL. In this session we discuss and reflect on the components of the program.

Leon Cremonini, Chris Rouwenhorst, Jetske ten Caat and Stijn Heukels

How to rethink university campuses beyond classroom education

Learning from each other is essential. therefore, round table discussions on how to reimagine university campussus to maintain valuable innovation and relevant education is essentials. Participants will be devided in groups and discuss questions such as what elements should define high-quality education and what essential elements are to maintain to maintain campus relevance.

Suzanne Groothuijsen

The future of labs in education

During the conference, examples, affordances and challenges of the various types of innovative labs in (engineering) education are briefly discussed. We will highlight the example of Remote Labs. A demonstration of Remote Labs is given, followed by an in-depth discussion of its particular affordances and challenges, for example concerning ICT infrastructure and student engagement.

Esther van Vliet en Marieke Schoots

Werken naar impact: hoe verschillende rollen bijdragen aan samenwerkingen tussen wetenschap en de samenleving

Een interactieve sessie waarin deelnemers ervaringen, kennis en best-practices delen over hoe ‘professional services’ een bijdrage kan leveren aan de impact-agenda van de universiteit en wat hiervoor nodig is.

Esther van Opstal en Petra Boerlage

Workshop psychologische veiligheid en persoonlijk leiderschap: een praktische reflectie

Het lijkt zo simpel. Een prettig, inclusief werkklimaat waarin jij (en je collega’s, team) je vrij voelt je te uiten, je (afwijkende) mening durft te geven. Een werkklimaat waarin ieders opvattingen gehoord en serieus genomen worden en verschil in ervaring en perspectief worden erkend. Op de werkvloer is er op te veel plekken binnen wetenschappelijke instellingen nauwelijks aandacht voor gedrag, relaties, groepsprocessen of emoties. Toch spelen deze een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het (h)erkennen en ontwikkelen van talent en bij ruimte geven aan nieuwe inzichten.

Hoge psychologische veiligheid & hoge resultaatverantwoordelijkheid vormt de ‘sweetspot’ van wetenschappelijke prestaties en persoonlijke ontwikkeling. In deze workshop draait het om verkenning, persoonlijke beleving en ervaren. Doel is van elkaar te leren. Tijd en ruimte te nemen om te reflecteren.

Jeroen Sparla, Peters and Van Houtert

Instantly find colleagues in your discipline worldwide

Do you also think it is challenging to find new experienced colleagues in your research area? You know most of the colleagues in your field and it is difficult to approach this group for a new position. We have the solution: we know your network better than you do and see the opportunities worldwide. During this workshop we do live searches for participants. Based on a profile description, we show who the experts in this field are and how you can contact them.
Do you want us to search for you? Sign up and contact Jeroen Sparla, via sparla@academictransfer.nl.

Alain Dankers en Clariel Veldhuizen

De academische routeplanner: de kracht van de studiebegeleiding gedigitaliseerd

Goede studiebegeleiding is belangrijker dan ooit en een goede studieplanning is hiervoor een eerste voorwaarde: elke student moet helder hebben wanneer hij welke vakken moet of mag doen, waar ruimte in de planning zit, welke keuzes hij daarbij wel en niet heeft, welke regelgeving van toepassing is en wanneer het diploma behaald kan worden. De Universiteit van Amsterdam heeft hiervoor in samenwerking met Dimlab Student Flow Management een tool ontwikkeld, de Academic Routeplanner. Tijdens de workshop kunt u ervaren hoe zowel studenten als medewerkers de tool kunnen benutten bij hun dagelijkse studie en werk.

Marcel Bogers, Ntorina Antoni and Rick Eurlings

Open Innovation Ecosystems: The role of ERA Hubs for collaborative regional innovation

Tackling today’s grand challenges requires open and collaborative approaches. This workshop centers on achieving this objective through the establishment of ecosystems grounded in collaborative innovation. We intend to delve into the fundamental components of an ERA Hub Framework, a policy initiative fostering knowledge production within the European Research Area across regions. Drawing from the insights and experiences of our engaged participants, we aim to refine this framework. By fostering collaboration, we seek to not only understand how regional ecosystems can facilitate open innovation but also enrich our comprehension of robust research and innovation environments at the regional level.